Áfa

Bocsánat a furcsa megfogalmazásért a nagyokosok kitaláltak még egy adónemet és ez az áfa vagyis általános forgalmi adó.

Mint tudjuk áfának több kulcsa van, de a legismertem a 27% áfa kulcs.Itt az áfát lehetne legalább 30-40 oldalba taglalni, de én nem teszem meg csak  2013 - as évre vonatkozó  áfa változásokat próbálnám itt leírni. Feladatokat meg majd a korrepetálósokkal megoldunk néhányat

Ugye tudjuk hogy 2013-ban bevezették a tételes áfa bevallást.

Mi is az a tételes áfa bevallás?

2 millió Ft vagy a feletti áfa összegű számláról tételes nyilatkozattételt kell adni az Adóhivatal felé.

 

Eladó nyilatkozata:

 • akkor van adatszolgáltatási kötelezettsége, ha az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot
 • abban az időszakban adja be a bevallást, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezik
 • nyilatkozatot számlánként kell megtenni az alábbi adatokkal: vevő adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és az áthárított áfa összege
 • a nyilatkozat az áfa bevallás gyakoriságával megegyezik
 • Eva alany évente egyszer az Eva bevallásban nyilatkozik (azért nyilatkozik, mert számláiban felszámít áfát, még ha ő maga nem is vallja be azt)

 

Vevő nyilatkozata:

 • az áthárított áfa összegéről akkor nyilatkozik, amikor meghaladja a 2 millió Ft-ot az áfa
 • a nyilatkozatot akkor teszi meg, amikor a levonható áfát beállítja az áfa bevallásba
 • számlánként nyilatkozik az alábbi adatokról: eladó adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és a felszámított áfa összege

 

A fent vázolt eset arra vonatkozott, amikor 1 db számlában az áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot.

 

 

Abban az esetben, ha ugyanabban az időszakban ugyanazon adóalanytól több számlám van, de külön-külön egyik számlám sem éri el a LEVONHATÓ adó összege a 2 millió Ft-ot, DE ÖSSZEVONTAN IGEN, akkor erről nem tételesen, hanem összevontan kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé.

 

FONTOS emiatt, hogy a vevő adószámát feltüntessük a számlán!

 

Számla módosítása:

 

 • az eredeti számla, számlák, áfa tartalma elérte a 2 millió Ft-ot, akkor a módosításról is adatot kell szolgáltatni
 • az eredeti számla adótartalma nem érte el a 2 millió Ft-ot, de a módosítás után eléri, ekkor is adatot kell szolgáltatni
 • mindkét esetben fel kell tüntetni az eredeti és a módosító számlát (számlákat) is a nyilatkozatban
 • abban az esetben, ha a módosítás a teljesítés időpontját módosítja, a hibás időszakból kivesszük és be kell vallani a helyes időszakban
 • abban az esetben, ha a módosítás a fizetendő áfa csökkenését eredményezi, nem kell az eredeti teljesítési időszakot önellenőrizni
 • egyéb esetben önellenőrizni kell és az önellenőrzésről nyilatkozatot is be kell adni
 • abban az esetben, ha a módosítással a 2 millió Ft alá csökken az áfa összege, akkor is adatot kell szolgáltatni az eredeti és a módosított számláról is

 

Annál, aki a módosított számlát kapja: szintén el kell végezni a fenti adatszolgáltatást!

Pénzforgalmi elszámolásnál: abban az időszakban kell a nyilatkozatot meg tenni, amikor az első fizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a számla teljes összegéről kell a nyilatkozatnak készülnie!

 

 

Előlegről kiállított számla esetén:

 • ha az áfa eléri a 2 millió Ft-ot, nyilatkozni kell
 • ha az előleg számla nem éri el a 2 millió Ft-ot, de a teljes számla eléri majd, akkor nem az előleg kibocsátásának idejében, hanem a végszámla időpontjában kell nyilatkozni

 

Áfa-változások 2012-2013.

 

1. A pénzforgalmi áfa-fizetés 2013-tól alkalmazható új rendszere

- a választás feltételei

- a működés elvei

- az adókötelezettség teljesítésének szabályai

- a levonási jog gyakorlása a pénzforgalmi áfa-fizető adóalanynál

- a levonási jog keletkezése a pénzforgalmi áfa-fizető adóalanytól számlát befogadó adóalanynál

- az áfa utólagos változásának elszámolási szabályai a pénzforgalmi áfa-fizető adóalanynál

- a részletfizetéses termékügyletek és a pénzforgalmi áfa-fizetés viszonya

- a pénzforgalmi státusz megszűnésének esetei; kilépés a pénzforgalmi áfa-fizetésből

- a pénzforgalmi státusz megszűnésének hatása a fizetendő és a levonható áfára

 

2. A belföldi ügyletek kapcsán 2013-tól benyújtandó tételes áfa-összesítő jelentés szabályai

- mely időszakról kell először benyújtani a tételes áfa-összesítő jelentést

- mely ügyletekről kell benyújtani tételes áfa-összesítő jelentést

- az utólagos számlamódosítás kezelése a tételes áfa-összesítő jelentésben

- az előleg kezelése a tételes áfa-összesítő jelentésben

 

3. A közösségi termékügyletekre vonatkozó új teljesítési időpont szabályok

- a folyamatos közösségi termékértékesítés alapvető teljesítési időpontja és az ehhez kapcsolódó adó-megállapítás

- a folyamatos jellegű közösségi termékértékesítésre vonatkozó 2013-as új teljesítési időpontszabály lényege

- az új teljesítési időpontszabály kihatása a közösségi termékbeszerzésre

- az előleg-szabály megszűnése a közösségi adómentes értékesítések esetén

 

4. Az üzletág-átruházás új szabályai

- az üzletág Áfa tv. szerinti fogalma

- mikor nem kell áfát fizetni az üzletág-átruházás után

- milyen esetekben nem alkalmazható a mentesség

 

5. A közlekedési eszköz bérbeadásának teljesítési helye 2013-tól

- a közlekedési eszköz bérbeadásának teljesítési hely szabálya

- a 2013-tól hatályos változás ismertetése: a nem áfa-alany felé, hosszútávra történő közlekedésieszköz-bérbeadás teljesítési helye

 

6. Az áfa utólagos változásának elszámolására vonatkozó szabályok változása

- az áfa utólagos változásának elszámolására vonatkozó alapvető szabályok ismertetése

- a fordított adózásos konstrukciójú ügyletek esetén történő levonhatóadó-változás elszámolásának a fizetendő adó változásának elszámolásához történő igazítása 2013-tól

 

7. A hitelezéssel kapcsolatos fordított adózás szabályainak változása

- az adós és a hitelező között alapított dologi biztosíték fordított adózásának kiterjesztése az adós és a hitelező által kijelölt személy közötti dologi biztosíték érvényesítésére

 

8. A személygépkocsi üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatások áfa-tartalmára vonatkozó adólevonási tilalom módosítása

- a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához igénybe vett szolgáltatásokban foglalt áfa-tartalomra vonatkozó adólevonási tilalom módosítása, az 50 százalékos adólevonási tilalom bevezetése 2013-tól

- az adólevonási tilalom alóli mentesülés lehetősége

 

9. A számlázásra vonatkozó új rendelkezések

- a számlázásra vonatkozó szabályokra irányadó joghatóság: a teljesítés helye szerinti tagállam számlázási szabályainak alkalmazása, illetve az ez alóli kivételek

- a számla tartalmi elemeinek változása: a vevői adószám feltüntetése a számlán; a különös adózási konstrukciókra történő hivatkozás feltüntetése a számlán

- a számlakibocsátásra előírt határidő módosítása a közösségi ügyletek esetén

- a gyűjtőszámlázás szabályainak változása: a gyűjtőszámla maximált időszakának 1 hónapra történő módosítása; az ez alóli kivételek

- az elektronikus számlázás szabályainak változása; az elektronikus számla alakiságára vonatkozó zártkörű szabályozás megszüntetése

- az egyszerűsített adattartalmú számlára vonatkozó új szabályok a 100 euró végösszeget meg nem haladó értékű teljesítések esetén

 

10. Egyéb új, 2013-tól alkalmazandó szabályok

- a bérmunka esetén alkalmazható vagyonáthelyezési szabály pontosítása 

- köztestületek jogutódlást eredményező átalakulására vonatkozó adómentesítő szabály

- az alanyi adómentesség értékhatárának 6 millió forintra történő felemelése

- a devizás számlák forintosításához alkalmazható banki árfolyam-szabályok változása: az EKB-árfolyam alkalmazhatósága

- a gyermek- és ifjúságvédelem körében teljesített étkeztetés adómentessége

- papír alapú számla elektronikus megőrzésének lehetősége

- a külföldi áfa-visszatérítési kérelem benyújtásának gyakoriságára vonatkozó szabályok változása

 

11. A mezőgazdaságban bevezetett fordított adózás 2012. július 1-jétől

- a fordított adózásba bevont termékek köre

- a fordított adózás és a mezőgazdasági különös adózási jogállás viszonya

- hatályba léptető rendelkezések

 

12. A sertéságazatban bevezetésre kerülő fordított adózás 2013. április 1-jétől

- a fordított adózásba bevont termékek köre

- a fordított adózás és a mezőgazdasági különös adózási jogállás viszonya

- hatályba léptető rendelkezések

 

13. Horvátország 2013. július 1-jével történő uniós csatlakozásával kapcsolatos alapvető átmeneti áfa-rendelkezések

- Horvátországból az Unióba 2013. július 1-jét megelőzően jutatott, de szabadforgalomba nem helyezett termékek kezelésének szabályai a csatlakozást követően

- az Unióból Horvátországba 2013. július 1-jét megelőzően jutatott, de szabadforgalomba nem helyezett termékek kezelésének szabályai a csatlakozást követően

 

Többit folyt köv órán! Mindenkinek sikeres felkészülést kívánok!

De azért mégis feltennék ide egy pár kérdést:

- Írja le a termékértékesítés fogalmát!

- Fejtse ki, hogy mit ért termékimport és termékexport alatt!

- Írja le mit ért Közösségi beszerzés alatt

- Határozza meg, hogy mikor keletkezik, és kire áll be az adófizetési kötelezettség! Írja le az
adófizetési kötelezettség szabályát számla kibocsátás esetére is!

- Fejtse ki, hogy az alanyi adómentességet választó adóalany jogosult-e általános forgalmi
adó felszámítására, a számlában milyen összegű adókulcsot kell, hogy szerepeltessen, írja le az alanyi adómentesség értékhatárát!

-Fogalmazza meg, hogy az adóalany mikor köteles számla kibocsátására!

-