Piaci tevékenység elemzése

I. A termék, produktum mérése

 

1. természetes egységben

     főtermék (vezértermék) , ikertermék , melléktermék

     Egyenérték szorzóval van közös nevezőre hozva.

 

2. értékben a termelési értéket adja

 

     termelési érték kategóriák

+ értékesités nettó árbevétele

± saját termelésű készletek állományváltozása

+ saját előállitású eszközök aktivált értéke

– ELÁBÉ

– eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke

= bruttó termelési érték

– anyagköltség

– igénybe vett szolgáltatásokból az anyagjellegű szolgáltatások értéke

= anyagmentes termelési érték

– értékcsökkenési leirás

= nettó termelési érték

 

hozzáadott érték

+ személyi jellegű ráforditások

+ értékcsökkenési leirás

+ adózás előtti nyereség

 

3. munkamértékegységben

 

Mértékegység: normaóra , a termelés munkaidő-szükséglete az elemzés tárgya.

-> 1 normaóra alatt előállított produktum vagy egységnyi produktum normaóra-igénye.

 

II. A termelési érték és volumen globális – átfogó – elemzése

Ható tényezők a mennyiség változása és az ár változása   

Elemzés módszere: értékindex, árindex, volumenindex

 

III. A termelés arányeltolódásának – összetétel változásának – elemzése

 

Bázis (0) és tárgyadat (1) összehasonlitásáról van szó.

 

A termelés arányeltolódása hatással van a vállalkozás gazdasági mutatóira.

pl: - hogyan alakul a termelési érték, a fedezeti összeg stb.

     - hogyan alakulnak az erőforrás felhasználási mutatók

 

mutatók:   - hányados formájú mutatók (pl.  fedezeti-hányad,  anyaghányad,  bérhányad)

              - nem hányados formájú mutatók (pl. fedezeti összeg,  anyagktg,  bérktg)

 

Módszer a standardizálás.

          - Két év termelését csak termelési értékben tudjuk összehasonlitani.

          - A termelési érték változatlan áras – bázis (0) – a tárgyévben is.

            Így kiszürjük az árváltozás hatását.

          - A vizsgált mutatószám –  FÖ, anyaghányad, anyagköltség – is bázisszintű

Az elemzés menete: (fedezeti – hányadra, fedezeti összegre)

Fedezeti – hányadra

1.  Kiszámítjuk a bázisévi TÉ-t (bázis mennyiség * bázis ár), és a tárgyévi bázisszintű TÉ-t (tárgy mennyiség * bázis ár).

2.  Megoszlási viszonyszámot számítunk a termelés összetételére  mindkét évben a TÉ-ből. (Vállalati szintű TÉ = 100%)

3.  Kiszámítjuk a bázisévi termékenkénti fedezeti hányadot ( (bázis ár – bázis ktg = bázis FÖ) : bázis ár).

4.  Kiszámítjuk a vállalati szintű bázisévi átlagos fedezeti hányadot. (súlyozott számtani átlaggal).

5. Kiszámítjuk a tárgyévi összetételhez (mely változatlan áras) a vállalati szintű fiktív átlagos fedezeti hányadot (fiktív tárgy termékösszetétel * bázis fedezeti hányad).

6.  A két év vállalati szintű átlag fedezeti – hányada különbségét a termék-összetétel megváltozása okozza. => Fiktív átlag FH – Bázis átlag FH

     (A volumenváltozás hatása nem számszerűsíthető !)

 

Fedezeti összegre

7.  Kiszámítjuk a vállalati szintű bázis FÖ-t (bázis mennyiség * bázis FÖ) és a tárgy bázisszintű FÖ-t (tárgy mennyiség * bázis FÖ) => különbség = Tárgy fiktív FÖ – Bázis FÖ.

A különbséget az összetétel változása mellett a volumenváltozás is okozza.

8.  Volumenindex = Tárgyévi fiktív TÉ : Bázis TÉ

9.  Volumenarányos FÖ = Bázis FÖ * Volumenindex

10. Volumenváltozás hatása = Volumenarányos FÖ – Bázis FÖ

11. Összetétel-változás hatása = Tárgyévi fiktív FÖ – Volumenarányos FÖ

 

Az elemzés menete: (anyaghányagra és anyagköltségre)

anyaghányadra

1.  Kiszámítjuk a bázis TÉ-t, és a tárgy bázisszintű TÉ-t.

2.  Megoszlási viszonyszámot számítunk a termelés összetételére  mindkét évben.

3.  Kiszámítjuk a bázisévi termékenkénti anyaghányadot.

4.  Kiszámítjuk a vállalati szintű bázisévi anyaghányadot.

5.  Kiszámitjuk a tárgyévi összetételhez a vállalati szintű anyaghányadot a termékenkénti bázisszintű (fiktív) anyaghányaddal.

6.  A két év vállalati szintű anyaghányad-mutatójának különbségét a termék-összetétel megváltozása okozza.

 

anyagköltségre

7.  Kiszámitjuk a tárgy bázisszintű anyagktg-t (fiktív anyagktg.) és a bázisévi anyagktg. különbségét.

A különbséget az összetétel változása mellett a volumenváltozás is okozza.

8.  Volumenindex számitás = Tárgyévi fiktív TÉ : Bázis TÉ

9.  Volumenarányos anyagktg. = Bázis anyagktg. * Volumenindex

10. Volumenváltozás hatása = Volumenarányos anyagktg. – Bázis anyagktg.

11. Összetétel-változás hatása = Fiktív anyagktg. – Volumenarányos anyagktg.

 

 

Piaci döntésekkel kapcsolatos elemzés

 

Új termék bevezetésekor az eladási ár – ajánlati ár – kalkulációja:

-    költségalapú megközelitésben

-    piacvezérelt árképzés

 

Költségalapú árképzés

 

összefüggés:

       + tervezett közvetlen önköltség

       + elvárható bruttó eredmény (fedezet)

       = tervezett ajánlati ár

 

közvetlen költség kalkuláció – kalkulációs séma – új termék előállításakor

1.     közvetlen anyagköltség

       le: hulladék vagy melléktermék megtérülés

2.     igénybevett szolgáltatások értéke

3.     közvetlen bérköltség

4.     közvetlen bérek járulékai

5.     egyéb közvetlen költségek

       - felosztásra kerülő gépköltség

       - szerszámköltségek (écs)

       - szerelési, kiszállási, szállitási költségek

       - egyéb

6.     saját termelésű termékek továbbfelhasználása

7.     közvetlen költség összesen

 

Fedezeti összeg (bruttó eredmény) = Árbevétel – Értékesítés közvetlen ktg.

Fedezeti hányad = Fedezeti összeg : Árbevétel

Ajánlati ár = Közvetlen költség  :  ( 1,00 – Fedezeti hányad)  

 

további kalkulációk – nem új termék előállításakor

-      különbözeti kalkuláció (termék módosítás során)

-      árkövetés (költségtényezők árváltozása esetén)

 

Vállalkozói ár alsó határának megállapitása 

 

 

A termék minimális árának vállalati szinten fedeznie kell a költségeket.

 

 

Határköltség vagy proporcionális önköltség megállapitása:

       + tervezett közvetlen önköltség

       + termelésre jutó értékesitési költség (közvetett ktg.)

       + termelésre jutó garanciális költség  (közvetett ktg.)

       + termelésre jutó K + F költség        (közvetett ktg.)

       + egyéb                                             (közvetett ktg.)

     vállalkozói ár alsó határa

Fedezeti pont: ahol annyi fedezeti összeg képződik, amely már fedezi a fel nem osztható költségeket. Az eredmény cégszinten 0.

 

Változó költségek – arányos a termelés volumenével (termékegységre állandó)

Állandó költségek – nem függ a termelés volumenétől (termékegységre változó)

Kereslet árrugalmassága = Értékesítési volumen változásának %-a : Árváltozás %-a

 

 

I. A piaci tevékenység elemzése

 

1. Fedezeti hányad = fajlagos feezeti összeg/nettó eladási ár x 100

 

2. Erőforrás egységére jutó fedezeti összeg = fajlagos fedezeti összeg/ fajlagos erőforrás felhasználás x 100

 

 3. Kereslet árrugalmassága = Értékesítés mennyiségének váltoásának %- a /Eladási ár változásának %- a

 

  4. Rendeléssel való ellátottság = Vizsgált időszakra rend.ált/ Vizsgált időszakra Nettó árbevétele

 

  5. Árufedezettségi mutató = Szerződéssel fedezett áruérték/ beszerzési előirányzat

 

   6. Visszatérülési idő = fejlesztésel kapcslatos nettó ráfordítások/Fejlesztés hatására képződő éves nettó pénzjövedelem

 

   7. Jövedelmezőségi mutató = fejlesztés hatására képződő éves eredmény/ fejlesztési ráfordítások

 

Piaci tevékenységhez kapcsolódó minta feladat

 

Egy termelő vállalkozás új termékéről a következő információkat ismeri:
 
Megnevezés                                          Mennyiségi egység    termékre vonatkozó információk       
Bruttó anyagfelhasználás                                  m2/db                                              3
Hulladék                                                          m2/db                                              0,2
Anyagár                                                          Ft/m2                                          2 400
Hulladékár                                                       Ft/m                                            2 600
Műveleti idők összesen                                    perc                                                  96
Gépi idő                                                         perc                                                   60
Ebből a szűk keresztmetszeten szükséges idő perc                                                   15
Bértétel                                                         Ft/ó                                                1 080
Bérek járulékai                                                 %                                                     50
Gépköltség                                                   Ft/ó                                                 1 200
Gyártóeszköz költség                                   Ft/db                                                  780
Elvárt bruttó haszon                                        %                                                      40a.) Határozza meg a termék ajánlati árát!
b.) Állapítsa meg a vállalkozói ár alsó határát, ha a termék tervezett értékesítése 15 000 db,
várható reklámköltsége 22 500 E Ft, tervezett garanciális költséghányada 2%!
c.) Amennyiben a vállalkozás egyik vevője árengedményt kér és 15 000 Ft/db-os nettó
eladási áron szeretné megvásárolni a terméket, megadná-e neki a kedvezményt? Válaszát
indokolja

Blog

Fórum

2013.09.14 19:32
Létrehozok egy fórumot ahol tudtok kérdezni bátran, számvitel és elemzésből, adóból, pénzügyből egyaránt! Amint tudok válaszolok.