Tanúsítvány

- teljes bizonyító erejű okmány

-több dokumnetumról, több bizonylatról készült, táblázatos jellegű összesítő kimutatás

-kulcsszavak: dukumentum, bizonylat, többen vannak, számviteli bizonylati dokumentáció, téma

Formai követelmények:

 

                                                                          Tanúsítvány

táblázat:

         
         
         

Igazolom, hogy a tanúsítványban szereplő adatok mindenben megegyeznek az eredeti bizonylatok adataival. Az eredeti bizonylatok....... osztályon találhatók.

 

Keltezés dátum                                                                                                             ..... osztály vezetője

                                                                                                                                  Záradék adására jogosultz főkönyvelő,

                                                                                                                                  Gazdasági igazgató, értékesítési igazgató vezető

                                                                                                                                   Adott terület felelős vezetője

 

Hitelesített másolat:

- teljes eredeti bizonylatnak a másolata

Formai követelmények:

                                                                           Másolat

                                                                     Cég neve, székhelye

                                                                      Miről készült?

 

"a teljes szöveg"

Igazolom, hogy a másolatban szereplő adatok mindenben megegyeznek az eredeti bizonylat adataival.

 

Dátom                                                                                                                                 Név+beosztás                                            

                                                                                                                                            Aki a másolatot adja