Kötelezettségek

Fogalma

  Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő

•pénzértékben kifejezett elismert tartozások,
•amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített,
•a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, pénznyújtáshoz,
•valamint a kincstári vagyon, az önkormányzati vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak.
Csoportosítása
 
•Hátrasorolt kötelezettségek
•Hosszú lejáratú kötelezettségek (tárgyévet követő év után esedékes tartozások)
•Rövid lejáratú kötelezettségek (a fordulónapot követő üzleti évben esedékes tartozások)
 
 

Megjelenése a mérlegben

F.) Kötelezettségek

  I. Hátrasorolt kötelezettségek (43.)

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (431.)

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (432.)

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben (433.)

 

F.) Kötelezettségek

  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (44.)

  1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (441.)

  2. Átváltoztatható kötvények (442.)

  3. Tartozások kötvénykibocsátásból (443.)

  4. Beruházási és fejlesztési hitelek (444.)

  5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek (445.)

  6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (446.)

  7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (447.)

  8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (448-449.)

 

 

F.) Kötelezettségek

  III. Rövid lejáratú kötelezettségek (45-47.)

  1. Rövid lejáratú kölcsönök (451.)

  - ebből: az átváltoztatható kötvények

  2. Rövid lejáratú hitelek (452.)

  3. Vevőktől kapott előlegek (453.)

  4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (454-455.)

  5. Váltótartozások (457.)

  6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (458.)

  7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (459.)

  8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (461-479.)

 

Példa (besorolás a mérlegben)

A kötelezettségek mérlegrészlet elkészítéséhez a következő információkat ismeri a tárgyév fordulónapjára vonatkozóan (adatok EFt-ban):

441. Hosszú lej. Kapott kölcsönök  8 000

444. Beruházási hitelek  10 000

451. Rövid. Lej. Kapott kölcsönök  1 000

454. Szállítók  1 200

•A hosszú lejáratra kapott kölcsönöket a vállalkozás a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén vette fel 5 éves lejáratra. A törlesztés évente egyenlő részéletekben esedékes.
•A beruházási hitelek tárgyévet követő évi törlesztő részlete 2 000 EFt.
•A rövid lejáratú kölcsönök felét a vállalkozás az anyavállalatától kapta.
•A szállítói tartozásból egy bejövő számla az anyavállalattól vásárolt alapanyagkészlet beszerzéséről szól. A számla végösszege 360 EFt.
 
Megoldás:
 
•F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

=8 000 – 2 000=6 000

•F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek

=10 000 – 2 000=8 000

•F/III/1. Rövid lejáratra kapott kölcsönök

=1 000 + 2 000 – 500=2 500

•F/III/4. Szállítók

=1 200 – 360=840

•Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

=500 + 360=860

 

Kötelezettségek csoportosítási lehetőségei

•Megjelenési forma szerint:
–Kölcsön, hitel, kötvénytartozás, váltótartozás, szállítók, egyéb
•Részesedési viszony alapján:
–Kapcsolt vállalkozással, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség, részesedési viszonyban nem állókkal kapcsolatos kötelezettség
•Lejárat szerint:
–Hátrasorolt, hosszú lejáratú, rövid lejáratú
•Pénznem szerint:
–Forintra, devizára szóló kötelezettségek
•Elszámolás alapján:
–Mérlegen belüli, mérlegen kívüli kötelezettségek
 
 
Mérlegen kívüli kötelezettségek
 
Függő kötelezettségek
•Olyan, általában harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely
–a mérleg fordulónapján fennáll, de
–mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseményektől függ.

Például:

–kezességvállalás
–eladási opció kiírójának kötelezettsége
–vételi opció vevőjének kötelezettsége
–garanciavállalás
–váltókezesi kötelezettség, stb.
 

Biztos (jövőbeni) kötelezettség

•Olyan visszavonhatatlan kötelezettség, amely
–a mérleg fordulónapján már fennáll, de
–a szerződés teljesítése még nem történt meg, ezért
–mérlegtételként nem szerepeltethetők szerepeltethetők.

  Például:

–határidős adásvételi ügyletek

swap ügyletek határidős része miatti kötelezettségek, stb.

 

Értékelés (a mérlegben)

Passzivált (bekerülési) érték

– évközi csökkenések

Könyv szerinti érték az év végén

+/- devizás/valutás kötelezettségek árfolyam-különbözete

=MÉRLEGÉRTÉK

 

 

Kötelezettségek értékelése

Állományba vétele (passziválás)

Általánosságban:

•Elfogadott, elismert teljesítendő (visszafizetendő összegben)

Forintban teljesítendő kötelezettségeknél:

•Általában a folyósított (bankkivonat szerinti) összegben

Devizában, valutában teljesítendő kötelezettségeknél:

a)Ha a kötelezettség pénz beérkezéséből származik és a deviza a devizaszámlán a valuta a valutapénztárban kerül elhelyezésre, akkor pénzügyi rendezéskori választott árfolyamon.
b)Ha a kötelezettség nem pénz beérkezéséből származik, akkor a kötelezettség keletkezésének napján érvényes választott árfolyamon.
 
Specialitások az értékelésnél

A bekerülési érték meghatározásának különleges esetei:

•ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, a visszafizetendő összeget kell kimutatni kötelezettségként (váltótartozások)
•pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség összege nem tartalmazza a fizetendő kamat összegét
•kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben
•barter ügyletből származó kötelezettség esetén a kötelezettség elszámolása az első teljesítéskori választott árfolyamon történik
 
A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek évközi csökkenésével kapcsolatos értékelési feladatok a SZÁLLÍTÓI tartozáson keresztül kerülnek bemutatásra történik
 
Tekintsük folyamatában a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek  értékelését a szállítói tartozáson keresztül!
1.Megtörténik a teljesítés, megkaptuk a számlát.
2.A számlában feltüntetett vételárat részben vagy teljesen kifizettük.
3.Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése.
 
Kövessük végig az értékelést idősoros elszámoláson keresztül!

/ beszerzés elszámolása

T 21-22. Anyagok

  K 4542. Szállítók deviza összeg*árfolyam       választott árfolyam

 

Kövessük végig az értékelést idősoros elszámoláson keresztül

 

2.1/ pénzügyi rendezés (*)

T 4542. Szállítók

  K 384/386 deviza összeg*árfolyam

                                    eladási árfolyam

                                           könyv szerinti árfolyam

 

 

A kiegyenlítéskor keletkezett árfolyam-különbözet idősoros elszámolása:

2.2/ árfolyamnyereség

  T 4542. Szállítók

  K 976. Pénzügyi műveletek bevételei

VAGY

2.2/ árfolyamveszteség

  T 876. Pénzügyi műveletek ráfordításai

  K 4542. Szállítók

 

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek fordulónapi értékelése

  A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek körének meghatározása, kijelölése

2.  Egyedi árfolyam-különbözetek meghatározása

3.  Összevont árfolyam-különbözet kiszámítása

4.  Minősítés

5.  Átértékelés, ha jelentős

 

Példa  (fordulónapi értékelés)

A vállalkozás külföldi pénzértékre szóló eszközei és kötelezettségei a következők: