Készlet elemzés

Készletelemzéshez szükséges képletek:

          Anyagkészlet = átlagos tárolási idő (nap) * 1 napi anyagfelhasználás

           Befejezetlen termelés = gyártásfinanszírozási idő * 1 napi termelési költség

          Gyártásfinanszírozási idő = gyártási átfutási idő * átlagos készültségi fok

          Késztermék – készlet = átlagos késztermék tárolási idő (nap) * 1 napi termelési költség

                                  Ezer Ft átlagos készletértékre jutó termelési érték= Termelési érték / készletek átlagos értéke          

               Fordulatok száma = nettó árbevétel / Átlagkészlet

                                  Készlet igényességi mutató átlagkészlet / nettó árbevétel

              Forgási idő = időszak napjainak száma / fordulatok száma

                                 Készletrugalmassági mutató = Készlet változásának %-a / árbevétel változás %-a

              Lekötött készletek értéke = forgási idő * 1 napra jutó árbevétel

 

 

Egy gazdasági társaság anyaggazdálkodásáról a következő adatok állnak rendelkezésre

 

Megnevezés

Bázis

Tény

Anyagfelhasználás kg-ban

523 200

529 650

Hulladék kg- ban

62 400

74 250

Selejt felhasználás kg-ban

430 200

34 650

Alapanyag ár ft/kg

45,0

48,2

Hulladék ár Ft/kg

12,5

12,5

Term.vezértípusban db – ban

40 000

45 000

Készlet nyitó állománya kg – ban

92 230

99 400

Készlet záró állománya kg- - ban

99 400

112 000

 

Feladat  Elemezze:

  1. a fajlagos anyagfelhasználás változás hatását
  2. Az anyagfelhasználás változás előidéző okokat
  3. az anyaggazdálkodás hatását a termelés volumenére.

 

 

Megoldás: 

 a, A fajlagos anyagfelhasználás változás hatása

 

Kötelező összefüggés

                                           beszerzés norma

  • selejt        

Bruttó norma

  •  hulladék             

nettó norma (kész súly)  

 

Sorszám

Megnevezés

           Bázis

             Tény

    Eltérés %-ban

kg/db

     %

kg/db

%

 

1

Beszerzési norma

13,08

109

11,77

107

10,02

2

selejt

-1,08

-9

-0,77

-7

 

3

Bruttó norma

12,00

100

11,00

100

8,33

4

hulladék

1,56

-13

-1,65

-15

 

5

Nettó norma

10,44

87

9,35

85

10,44

 

Beszerzési norma kiszámítása:

Bázis: 523 200/40 000=13,08 kg/db

Tény= 529 650 /45 000= 11,77 kg/db

 

 

Selejt megállapítása:

Bázis: 43 200/40 000=1,08 kg/db

Tény:34 650 /45 000= 0,77 kg/db

 

Hulladék kiszámítása

Bázis : 62 400/40 000= 1,56 kg/db

Tény:74 250/ 45 000= 1.65 kg/db

 

Beszerzési norma a bruttó norma százalékában

Bázis:13,08x100/12,00= 109%

Tény:11,77x100/11= 107%

 

Selejt a bruttó norma százalékában

Bázis: 1,08x100/12,00=9%

Tény: 0,77x100/11=7%

 

Hulladék a bruttó norma százalékában

Bázis: 1,56x100/12,00=13%

Tény: 1,65x100/11=15%

 

Változás % -a

Beszerzési normánál: 11,77x100/13,08= 89,98%           100-89,98= 10,02%

 

Nettó normánál: 9,35x100/10,44= 89,56%                     100- 89,56= 10,44%

 

 

Bruttó normánál: 11,00x100/12= 91,67%                       100-91,67= 8,33%

 

Az elemzett adatok szerint a fajlagos anyagfelhasználás 10,02% - kal csökkent, amelyet a kész súly csökkenése ( 10,44%) okozott és szerepet játszott a selejtveszteszteségek csökkenése is. (100-71,30= 23,70%)

 

Ugyanakkor a hulladék megnőtt:

1,65 x 100/1,56=105,77%   vagyis 5,77% - kal

 

b. Anyagfelhasználás változásának előidéző okok

 

Tény: 45 000x 011,77kg/db  = 529 650kg

Bázis 40 000x13,08kg/db     = 523 200kg

Eltérés:                                    - 6450kg

 

Sorszám

Megnevezés

Bázis

Tény

1

Termelés db

40 000

45 000

2

Nettó norma

10,44

9.35

3

Bruttó és nettó norma

1,1494

1,1765

4

Beszerzési norma nettó aránya

1,09

1,07

5.

Anyagfelhasználás

523 200

529 650

 

 

Bruttó Nettó norma arányának kiszámítása

 

Bázis: 12/10,44=1,1494

Tény:11,00/9,35=1,1765

 

Láncbehelyettesítéses módszerrel választ kell adni, hogy milyen tényező hatására következett be a – 6450 kg növekedés

 

Sorszám

Megnevezés

Bázis

1

2

3

4

Tény

1

Termelés db

40 000

-5000

45 000

45 000

45 000

45 000

2

Nettó norma

10,44

10,44

-1,09

9,35

9,35

9,35

3

Hulladék

1,1494

1,1494

1,1494

0,0271

1,1765

1,1765

4

Selejt

1,09

1,09

1,09

1,09

-0,02

1,07

5

Anyagfelhasználás

523200

65399

-61 452

12 429

-9900

529650

c, Anyaggazdálkodás hatása a termelés volumenére

 

                  Fedezet                                  Szükséglet                  

                 Nyitókészlet                           Anyagfelhasználás

               -Időszaki beszerzés                   Záró készlet    

 

 

Sorszám

Megnevezés

Bázis

Tárgy

 

1

Anyagbeszerzés

530 370

542 250

 

2

Nyitókészlet

-92 230

-99 400

 

3

Fedezet

622 600

641 650

 

4

Anyagfelhasználás

-523 200

-529 650

 

5

Zárókészlet

99 400

112 000

 

 

Anyagbeszerzés kiszámítás

 

Bázis időszak                    99 400- 92 230= 7 170

                                       7170+ 523 200= 530 370

 

Tárgy időszak                112 000- 99400= 12 600

                                          12 600+ 529 650= 542 250

 

A két időszak beszerzés növekedése       542 250- 530 370= 11 880 kg

 

Az 5000 db- os többlettermelés okainak vizsgálata az anyaggazdálkodás szempontjából.

 

A beszerzés volumenváltozásának hatása

  11 880/13,08= - 908 db

 

Nyitó készlet növekedésének hatása

   7170 kg / 13,08= -548 db

 

Záró készlet növekedésének a hatása

     12 600/13,08= -963 db

 

Fajlagos felhasználás változásának a hatása

Bázisszintű   45 000 x 13,08= 588 600

Tény             45 000 x 11,77= 529 650

Összesen     58 950 /13,08= +45 07 db