Számvitel

Számvitel témakörei:

Tárgyi eszközök

Készletek

Követelések , kötelezettségek

Pénzeszközök

Céltartalékok

Időbeli elhatárolások

Befektett pénzügyi eszközök

Értékpapírok

Immat javak

Összefoglaló feladatok az összes témakörből

Zárás

Mérleg összeállítás

5., 6., 7- es számlaosztály

Gazdasági társaság átalakulása-

Konszolidációs példák

Devizás tételek