Béren kívüli juttatások 2013

 
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 2013
-VÁLTOZÁSOK A CAFETERIA RENDSZERBEN –       
Juttatás megnevezése    Adóteher mértéke    Kedvezményes korlát       
Munkahelyi meleg étkeztetés    35,7%    500.000 Ft    12.500 Ft/hó       
Erzsébet-utalvány    35,7%         8.000 Ft/hó       
Széchenyi Pihenő Kártya                     
            Szálláshely alszámla    35,7%         225.000 Ft/év       
            Étkezés alszámla    35,7%         150.000 Ft/év       
            Szabadidő alszámla    35,7%         75.000 Ft/év       
Helyi utazási bérlet térítése    35,7%         bérlet ellenértéke       
Önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítés    35,7%         49.000 Ft/hó
(minimálbér 50%-a)       
Önkéntes egészségpénztári kiegészítés    35,7%         Együttesen
29.400 Ft/hó (minimálbér 30%-a)       
Önsegélyező pénztári hozzájárulás    35,7%                 
Iskolakezdési utalvány    35,7%         29.400 Ft/gyerek/szülő
(minimálbér 30%-a)       
Iskolarendszerű képzés    35,7%         245.000 Ft/év
(minimálbér 2,5-szerese)       
Sport és kulturális rendezvény belépő    0%    50.000 Ft/év       
Számítógép-használat    0%    korlátlan       
Helyközi munkába járás kiegészítés (+14%)    0%    korlátlan       
Kockázati életbiztosítás    0%    korlátlan       
Egészség- és betegségbiztosítás    0%    korlátlan       
Egyes meghatározott juttatások    51,17%    korlátlan    
Minimálbér
Sokáig nem született megállapodás a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), valamint a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) között. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) december 11-ei ülésén azonban döntés született, melynek értelmében 2013-ban a minimálbér 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimum 108.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra emelkedik. Ez több cafeteria elem (kedvezményes adózás mellett adható) havi maximum értékét befolyásolja, hiszen a minimálbérhez van kötve az iskolakezdési utalvány mellett az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztár, az iskolarendszerű képzés valamint az önsegélyező pénztár is.
Az elmúlt évek adózása
Az utóbbi években folyamatosan növekvő tendenciát mutatott a béren kívüli juttatások adóvonzatának alakulása,ezzel fokozatosan gyengítve a juttatás ösztönző erejét. A kedvezményes adóteher 2011-ben 19,04% volt. 2012-ben a 10%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) megjelenése miatt a kedvezményes elemek adókulcsa 30,94%-ra emelkedett.
Emelkedik az EHO
A vállalatok többségét sokkolták azok a hírek, melyek először taglalták a jövő évi béren kívüli juttatások várható adóvonzatait. Ezek alapján az egészségügyi hozzájárulás mértéke a jelenlegi 10%-ról egységesen 27%-ra emelkedett volna. Ezzel kvázi megszűnt volna a kedvezményes béren kívüli juttatások fogalma, hiszen a jelenleg érvényes szabályozás szerint a kedvezményes elemek után 10% EHO-t (így összesen 30,94% adót), míg a felettes adózású elemek után 27% EHO-t (összesen 51,17% adót) kell fizetni.
Az elfogadott módosító javaslat az eredetileg tervezett 27% helyett 14%-ban állapította meg az EHO mértékét, mely némileg kedvezőbb az első változathoz képest, bár a jelenlegi szabályozáshoz viszonyítva újabb növekedést jelent.
Adó
2013-ban az eddigi 30,94%-os kedvezményes adóteher 35,7%-ra emelkedik. Ennek oka, hogy a béren kívüli juttatások után a juttatónak a személyi jövedelemadón felül 14% EHO-t is fizetnie kell. A személyi jövedelemadó alapja továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese, mértéke pedig 16% marad.
(0,16+0,14)*1,19 = 35,7%
Bruttó vagy nettó keret?
Tény, hogy a munkavállalók könnyebben tudnak számolni nettó keret alkalmazása esetén, azonban az elmúlt évek adóváltozásait nézve a munkáltatók számára fokozatos költségnövekedés volt tapasztalható. Egyre több munkáltató dönt bruttó keret alkalmazása mellett, hiszen így nem kell számolniuk az esetleges adónövekedésekkel, valamint egy költségszempontból könnyebben tervezhető rendszert tudnak működtetni. A bruttó keret hátránya, hogy amennyiben nincs lehetőség a munkavállalók által felhasználható éves keret emelésére, úgy az adónövekedés következtében csökken a ténylegesen felhasználható keretösszegük.
500.000 Ft-os értékhatár
Jövőre is megmarad a kedvezményes adózás mellett adható maximális éves 500.000 Ft-os értékhatár. Az értékhatárt évközi be- illetve kilépés esetén továbbra is a munkaviszonyban töltött időnek megfelelően arányosítva kell figyelembe venni, változás azonban, hogy ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála esetén szűnik meg, úgy az időbeli arányosítást nem kell érvényesíteni, az éves 500.000 Ft-ot kell alapul venni.
Munkahelyi étkeztetés
A 2013-as év egyik legnagyobb változása a munkahelyi étkezésben lesz. A felhasználható összeg (jelenleg havi 12.500 Ft) változatlan marad, azonban a változásoknak köszönhetően szélesedni fognak a lehetőségek a munkahelyi étkeztetés szempontjából. A jelenleg érvényben lévő szabályozásnak megfelelően csak akkor biztosíthat ilyen juttatást a munkáltató, ha a saját étkezőjében a saját munkavállalóin kívül más nem étkezhet. Az elfogadott javaslat megszüntette ezt a kitételt, így jövőre akkor is adhat a munkáltató ilyen juttatást a munkavállalói számára, amennyiben külsős személyeket is kiszolgál az üzemi étkezde.
Erzsébet-utalvány
Az Erzsébet-utalvány esetében pozitív változások láttak napvilágot, hiszen a jelenlegi (kedvezményes adózás mellett adható) havi 5.000 Ft-os felső határt 8.000 Ft-ban maximalizálták. Mivel a munkáltatók cafeteria rendszerükben ezt a juttatási elemet alkalmazzák a legszélesebb körben, az értékhatár növekedésére mindenképp előnyös változásként tekinthetünk. További jó hír az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatban, hogy 2013-ban is felhasználható lesz melegkonyhás vendéglátóhelyi étkezésre, valamint fogyasztásra kész ételek vásárlására is.
Egyes meghatározott juttatások étkeztetésre?
Az elfogadott javaslat értelmében 2013-tól megszűnik a munkáltató azon  lehetősége, hogy egyes meghatározott juttatásként  biztosítson fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt (51,17%-os adóvonzattal). Ennek fényében a már korábbról ismert utalványforgalmazó cégek által kibocsátott étkezési utalványokat jövőre már nem lehet fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználni, ennek szerepét kizárólag az Erzsébet-utalvány, a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlája, valamint az üzemi étkeztetés veszi át.
Széchenyi Pihenő Kártya
A SZÉP kártyával kapcsolatosan bővült a szabadidő alszámlához kapcsolódó szolgáltatások köre. Ennek értelmében az eddiginél több sporttevékenység finanszírozható a kártyával, például a sporthorgászat, a sportoktatás, illetve sportpályabérlet és uszodabérlet is. Változott a kártya kibocsátásáról és felhasználásáról szóló kormányrendelet, melynek következtében a kártyabirtokos halála esetén a kibocsátó intézmény a hagyatéki eljárás végéig zárolja az elektronikus utalvány nyilvántartását, így az nem jár le. A kibocsátó a hagyatéki végzésben foglaltak szerint készpénzben kifizetheti az örökösnek az elhunyt kártyáján rendelkezésre álló összeget. A módosítás továbbá egyértelműsíti az elfogadóhellyé válás szabályozását, így csak az válhat elfogadóhellyé, ahol ténylegesen szolgáltatást nyújtanak (a közvetítő vállalkozások nem).
Helyi utazási bérlet
A helyi utazási bérlet 2013-ban is a bérlet értékének megfelelő összegig, felső határ nélkül juttatható kedvezményes adózás mellett. Budapesten a tömegközlekedési bérletek árai emelkednek, így a 2012-ben érvényes 9.800 Ft helyett 10.500 Ft-ba fog kerülni a teljes árú havi bérlet. Az éves bérletek (egy- vagy tizenkét szelvényes bérlet) ára 114.600 Ft lesz.
Amennyiben az éves bérleteket még 2012-ben adjuk át a munkavállalóinknak úgy még az idei évre érvényes 30,94% adó, míg ha jövőre veszi át a munkavállaló, úgy az EHO növekedése miatt 35,7% adó terheli.
Önsegélyező pénztár
A nemrégiben elfogadott javaslat módosította az 1993. évi XCVI. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvényt is. A módosítás értelmében jövőre kedvezményes adózású juttatásként biztosítható a munkavállaló számára önsegélyező pénztári hozzájárulás, mely többek között felhasználható  gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokra, munkanélküliségi ellátásokra, tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyekre, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyekre, hátramaradottak segélyezésére halál esetén, nevelési, évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatásra, közüzemi díjakra, lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatására, otthoni gondozásra, valamint idősgondozás támogatására.
Iskolakezdési utalvány
Az iskolakezdési utalvánnyal kapcsolatos legfontosabb változás, hogy 2013-ban csak és kizárólag utalványos formában lesz biztosítható a juttatás. A változás következtében megszűnik az a lehetőség, hogy a munkáltató nevére kiállított számla ellenében utólagosan elszámolva térítsük meg a munkavállalók iskolakezdéssel kapcsolatos költségeit. Ez azon szülők számára jelenthet nehézséget, akik az iskolában vásárolt tankönyvek után kapott számlák alapján vették igénybe ezt a juttatást. További változás az iskolakezdési utalvánnyal kapcsolatban, hogy nőtt az utalvány felhasználhatósági ideje, így az iskola kezdését megelőző 60 naptól a tárgyév december 31-éig használhatóak fel  az utalványok.
Sport és kulturális rendezvény támogatása
Az idei évben 50.000 Ft-ig adómentes juttatásként volt biztosítható a munkavállalók számára sporteseményre szóló, belépőjegy vagy bérlet vásárlására jogosító utalvány. A módosító javaslat értelmében jövőre  sportesemények látogatása mellett már kulturális szolgáltatásra is igénybe lehet venni az adómentes juttatást. Ilyen szolgáltatásnak minősül a muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) látogatása, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadás, továbbá a könyvtári beiratkozási díj. Fontos, hogy a két utalvány esetében együttesen él az 50.000 Ft-os éves határ.
Biztosítások
A módosító javaslatok újrakodifikálták a biztosításhoz kapcsolódó adókötelezettségeket, azért, hogy elkülönítsék egymástól az adómentes, valamint az adóköteles biztosítási díjakat. A minimálbér 30%-áig továbbra is adómentes marad a kockázati biztosítás, azonban a teljes életre szóló életbiztosítások esetében csak a rendszeres (kifizető/munkáltató által fizetett) díj lesz adómentes. Adómentes díj után a biztosító által kifizetett összeg egyéb jövedelemnek minősül, melyet 27%-os, 10 év után 14%-os EHO terhel.
Egyes meghatározott juttatások
A jövőben is juttathatók további elemek az eddig felsoroltak mellett. Ezen elemek normál adózású elemeknek minősülnek, melyeket 51,17% adó terhel. Fontos kitétel ezekkel az elemekkel kapcsolatban, hogy továbbra is szükséges szabályzat a juttatásukhoz, valamint ezen elemek minden munkavállaló számára ténylegesen elérhetőek kell, hogy legyenek. Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány a korábban részletezett változások miatt nem tartozhat jövőre az egyes meghatározott juttatások közé.
Nem részletezett elemek
A fent nem részletezett elemekkel kapcsolatban lényegi változással nem kell számolnunk a 2013-as évre vonatkozóan.