Vásárolt pénzeszközök

Fogalma, csoportjai

Olyan vagyonrészek, amelyek:

•tartósan le nem kötöttek (!),
•különféle pénznemben jelennek meg és
•fizetési eszközként felhasználhatók.

 

CSOPORTJAI:

•készpénz,
•elektronikus pénzeszközök,
•csekkek, továbbá

a bankbetéteket

Megjelenése a mérlegben

B. Forgóeszközök

IV. Pénzeszközök (38. számlacsoport)

  1. Pénztár, csekkek (381-383.)

  2. Bankbetétek (384-389.)

 

Csoportosítási lehetőségek

•Megjelenési forma szerint:
–készpénz
–pénzt helyettesítő eszközök
–számlapénz
•Elszámolásuk devizaneme szerint:
–forintban lévő pénzeszköz
–valuta, deviza
 
 
Alapfogalmak
 
 

Pénztár

•A gazdálkodó készpénzfizetéseinek teljesítésére és az ehhez szükséges készpénzösszegek, valamint a közvetlenül befolyó készpénzbevételeinek kezelésére létesített házipénztár.

Elszámolási betétszámla

•Pénzforgalmi jellegű betétszámla, mely a gazdálkodó pénzforgalmának lebonyolítására szolgál.

Devizabetét számla

•A gazdálkodó devizában rendelkezésre álló pénzeszközeinek elkülönített kezelésére szolgáló számla.

Elkülönített betétszámla

•Meghatározott célra a hitelintézetnél elkülönített pénzeszközök.
 
 
Értékelés (a mérlegben)
 

 Aktivált (bekerülési) érték

– évközi csökkenések

Könyv szerinti érték az év végén

- behajthatatlan pénzeszközök (hitelezési veszteségek)

– értékvesztések

+ értékvesztések visszaírása

+/- devizás/valutás pénzeszközök árfolyam-különbözete

=MÉRLEGÉRTÉK

 

Aktiválás

A pénzeszközök állományba vétele a jogszerűen követelhető összegben történik.

–forintban nyilvántartott pénzeszközök esetén: a befolyt forintértéken
–devizás/valutás pénzeszközök esetén: választott árfolyam, kivéve: valuta, ill. deviza forintért történő vásárlása: fizetett forintösszegben (ELADÁSI árfolyamon)
 
 
Bekerülési árfolyam

A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát

•a bekerülés napjára vonatkozó VÁLASZTOTT DEVIZAÁRFOLYAMON átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni,

kivéve

•a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell nyilvántartásba venni.
 
Valuta/Devizamozgások elszámolása
 
•„Bekerülések” (Növekedések):
–VÁLASZTOTT árfolyam (KIVÉVE…)
•„Kikerülések” (Csökkenések):
–Könyv szerinti árfolyam:
•FIFO szerint
•átlagárfolyam,
•esetleg elszámolóárfolyam
 
 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek fordulónapi értékelése

.  A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek körének meghatározása, kijelölése

2.  Egyedi árfolyam-különbözetek meghatározása

3.  Összevont árfolyam-különbözet kiszámítása

4.  Minősítés

5.  Átértékelés, ha jelentős

 

Deviza, valuta növekedések elszámolása

•Vásárlás forintért: ELADÁSI árfolyam
•Devizahitel felvét:
–Jóváírás a devizaszámlán: VÁLASZTOTT árfolyam
–Jóváírás a forint számlán: VÉTELI árfolyam
•Befolyt követelés:
–Jóváírás a devizaszámlán: VÁLASZTOTT árfolyam
–Jóváírás a forint számlán: VÉTELI árfolyam
•Valutapénztárból befizetés devizaszámlára vagy fordítva, deviza tartós lekötése:
–Pénzeszköz növekedés: VÁLASZTOTT árfolyam
–Pénzeszköz csökkenés: KÖNYV SZERINTI árfolyam
•Kapott kamatok: VÁLASZTOTT árfolyam
 
 
Deviza, valuta csökkenések elszámolása
•Beváltás forintra:
–Forint pénzeszköz növekedés:VÉTELI árfolyam
–Deviza, valuta csökkenés: KÖNYV SZERINTI árfolyam
•Kifizetés devizás kötelezettségekre:
–Meglévő devizából: KÖNYV SZERINTI árfolyam
–Forintért vásárolt devizából: ELADÁSI árfolyam
•Átváltás más valutára, devizára:
–Pénzeszköz csökkenés: KÖNYV SZERINTI árfolyam
–Pénzeszköz növekedés: VÁLASZTOTT árfolyam
•Kölcsönadott deviza, valuta:
–Pénzeszköz csökkenés: KÖNYV SZERINTI árfolyam
–Adott kölcsön követelés: VÁLASZTOTT árfolyam
•Kifizetés költségre: KÖNYV SZERINTI árfolyam
•Fizetett kamatok: KÖNYV SZERINTI árfolyam
 
 
 
Kapcsolat az eredménykimutatással
•Hozamot növelő tételekre befizetett készpénz: árbevétel, egyéb bevétel, pénzügyi bevétel, rendkívüli bevétel
•Költségre/ráfordításra kifizetett pénzösszegek: a megfelelő költségnemek, ráfordítások
•Árfolyam különbözetek: pénzügyi műveletek egyéb bevételei ill. pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
•Értékvesztések: „részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése” (pénzügyi ráfordítás)

Értékvesztés visszaírása: „részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése csökkenéseként” (pénzügyi ráfordítás csökkenés) (!